Brukarföreningen Stockholm

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 av personer med anknytning till Metadonprogrammet i Stockholm. Föreningen  är ett ideellt nätverk som stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat. De är också med i Brukarföreningarnas Nätverk, BFN, som samlar föreningar och ombud med samma värdegrund som dem själva. 

De finns i första hand till för dem som inte klarar av att leva upp till alla krav som ställs. Arbetet går ut på att hjälpa kamrater i nöd med överklaganden och anmälningar, ge information om patienträttigheter, och driva ett aktivt lobbyarbete. 

Brukarföreningen har gett narkotikabrukare ett språkrör som kan föra deras talan och göra Socialstyrelsen, kommun, landsting, politiker och andra medvetna om hur det egentligen är inom denna del av sjukvården. 

Brukarföreningen består enbart av brukare med egen erfarenhet och därför är det viktigt att framhålla och driva frågor ur ett brukarperspektiv och utifrån ett detta rikta fokus på skademinimerande metoder. Föreningskonstruktionen syftar i första hand till att åstadkomma en autentisk dialog mellan brukare och samhällsinstitutioner, politiker, media, socialtjänst och sjukvård.

Kontakt

Hemsida  www.brukarforeningarna.se/stockholm
Kontaktperson  Niklas Eklund, ordförande
Postadress
Livdjursgatan 5A
121 62 Johanneshov