Centrum för forskning om religion och samhälle

Centrum för forskning om religion och samhälle, CRS, är en centrumbildning vid Uppsala universitets teologiska fakultet. CRS bedriver tvärvetenskaplig forskning med fokus på religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt.

Verksamheten domineras av forskningsprogrammet The Impact of religion – Challenges for Society, Law and Democracy. Programmet är en excellenssatsning som samlar ett 40-tal forskare vid flera av Uppsala universitets fakulteter och institutioner. Fokus är på ekonomiska, sociala, politiska och religiösa förändringar i Sverige och Norden i början av 2000-talet. Satsningen pågår 2008-2018 med stöd av Vetenskapsrådet och Uppsala universitet.

Ett tema i Impact of religion är Rätten till hälsa. Syftet är att tillhandahålla bättre förståelse av de juridiska implikationerna för en god hälsovård i ett modernt mångkulturellt samhälle med migration och internationalisering.

Forskare inom CRS medverkar även i utveckling och genomförande av kurser med anknytning till forskningen. Undervisning knuten till CRS introducerar ett religionsvetenskapligt studium av välfärd, hälsa och social omsorg och berör bland annat frågor inom:

  • kyrkor och välfärdssamhälle i förändring
  • psykisk hälsa, livsåskådning och meningsskapande
  • religion och social praxis inom välfärd och omsorg
  • välfärdssystem i dagens Europa

Kontakt

Hemsida  www.crs.uu.se
Kontaktperson  Per Pettersson, forskare
Telefon  018–471 21 83
Postadress
Centrum för forskning om religion och samhälle
Box 511
751 20 Uppsala