IOGT-NTO Uppsala

IOGT-NTO har cirka 32 000 medlemmar över hela landet. Organsiationen arbetar politiskt för att påverka, men är politiskt och religiöst obunden och välkomnar alla som delar förbundets syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv. IOGT-NTO arbetar inom tre verksamhetsområden:

Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete i syfte att värna en socialt inriktad solidarisk alkohol- och narkotikapolitik genom att minska den totala konsumtionen av alkohol, samt uppnå målet om ett narkotikafritt samhälle. Fokus i arbetet är att begränsa utbudet.

Förebyggande arbete i syfte att minska den totala konsumtionen av alkohol och andra droger samt att öka helnykterheten. Fokus i arbetet är att minska efterfrågan.

Socialt arbete i syfte att utveckla och rehabilitera människor med alkohol- och/eller annat drogberoende, deras familjer och/eller andra närstående. Arbetet består dels av utveckling av metoder inom det sociala arbetet, dels av det arbete som utförs genom Dagöholms behandlingscenter.

Kontakt

Hemsida  https://uppsala.iogt.se/
Kontaktperson  Niklas Christerson, IOGT-NTO distriktsordförande
Telefon  018-71 34 41
Postadress
Bangårdsgatan 13, 1 tr
753 20 Uppsala