Kuratorskonventet

Kuratorskonventet är samarbetsorgan för Uppsalas tretton studentnationer. Kuratorskonventet har till uppgift att öka samarbetet mellan nationerna och tillvarata deras gemensamma intressen. Nationernas kuratorer sammanträder i Kuratorskonventet en gång i månaden under terminstid. Vid dessa möten är även representanter för bland annat studentkårerna, Studentprästerna och Studenthälsan adjungerade.

Kuratorskonventet sköter för nationernas räkning flera kontakter med utomstående parter som Uppsala universitet, Uppsala studentkår, Uppsala kommun samt många andra organisationer och företag. För samordning mellan Uppsalas tretton studentnationer inom speciella verksamhetsgrenar svarar Kuratorskonventets tretton underkonvent.

Uppsalas studentnationer lägger stor kraft på att utveckla och ta ansvar för sina serveringsställen. Kuratorskonventet bedriver bland annat ett övergripande arbete för ansvarsfull alkoholservering. Sedan 2009 driver Kuratorskonventet den framgångsrika kampanjen Varannan Vatten. Satsningen har tydligt bidragit till ett bättre och finare valborgsfirande vid Uppsalas nationer.

Kontakt

Hemsida  www.kuratorskonventet.se
Kontaktperson  Freja Nielsen, Curator curatorum
Telefon  018–480 31 50
Postadress
Övre Slottsgatan 7
753 10 Uppsala