Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en av Europas ledande organisationer för människors hälsa. I Sverige sorterar verksamheten under Socialdepartementet. Med bas i Uppsala arbetar närmare 600 personer, främst farmaceuter och läkare, med godkännande och kontroll av läkemedel och naturläkemedel, samt tillsyn över medicintekniska produkter.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Detta sker bland annat genom granskning av planerade kliniska läkemedelsprövningar samt godkännande och kontroll av läkemedel för försäljning.

Läkemedelsverket ansvarar även för tillstånd och tillsyn över laglig hantering av narkotika och närliggande områden. Nya ämnen som säljs via Internet och missbrukas blir allt vanligare. Läkemedelsverket samarbetar med flera myndigheter och organisationer för att bevaka handel och användning i syfte att snabbare få de nya ämnena förklarade som narkotika eller hälsofarliga varor.

Kontakt

Hemsida  www.lakemedelsverket.se
Kontaktperson  Birgitta Brink, kommunikationschef
Telefon  018-17 46 00
Postadress
Box 26
751 03 Uppsala