Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län är en mångsidig myndighet med varierande uppgifter. 200 medarbetare vid tio enheter avgör årligen 25 000 ärenden, utövar tillsyn och kontrollerar att olika verksamheter åtföljer lagar och riktlinjer. Till Länsstyrelsens många uppdrag hör att skapa förutsättningar så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT, i länet. Myndighetens arbete utgår från den nationella ANDT-strategin, vars övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt ett minskat bruk av alkohol och tobak.

Länsstyrelsens roll är att ge stöd till lokala och regionala aktörer att utveckla kunskap, dialog, förtroende och samarbete i ANDT-frågor. Uppdraget verkställs bland annat genom regionalt samordnade utbildningar, diskussionsforum och nya kontaktvägar. Verksamheten omfattar även tillsyn av kommunernas kontroll av åldergränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Länsstyrelsen är också engagerad i projektet Tryggare Uppsala län där länets aktörer samarbetar för att minska brottsligheten och förbättra stödet till dem som drabbas av brott. Tryggare Uppsala län har koppling till ANDT-arbetet på regional och lokal nivå.

Kontakt

Hemsida  www.lansstyrelsen.se/uppsala/
Kontaktperson  Anna Haid, ANDT-samordnare
Telefon  018–19 50 67
Postadress
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala