Lärare mot tobak

Lärare mot tobak är en av fem yrkesföreningar som arbetar för att minska tobaksbruket. Lärare mot tobak samarbetar med Läkare, Tandvård, Sjuksköterskor och Psykologer mot Tobak inom paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot tobak.

Lärare mot tobak verkar för att öka kunskapen och påverka attityder hos skolans personal i tobaksfrågan för att stimulera till ett tobaksförebyggande arbete. Föreningen vill stödja lärare och övrig skolpersonal så att allt färre ungdomar börjar röka eller snusa.

Föreningen erbjuder ny kunskap och nytt material inom tobaksområdet. Medlemmar får informationsbladet Tobak eller Hälsa som ges ut fyra gånger per år. Bladet innehåller artiklar om tobakspreventivt arbete i Sverige och utomlands. I materialet får läsaren ta del av andras erfarenheter och nytt vetenskapligt material. Lärare mot tobak organiserar fortbildning och förmedlar kontakt med lokala representanter för de övriga yrkesföreningarna, till exempel för hjälp med föräldramöten, utbildningar eller lektioner.

Som anställd i skolan är du en viktig förebild för våra ungdomar och skolans personal är viktig i det tobaksförebyggande arbetet. I skolan kan vi ge våra ungdomar kunskap och stöd så att de väljer ett tobaksfritt liv.

Kontakt

Hemsida  http://lararemottobak.se/
Kontaktperson  Ingrid Talu, ordförande
Telefon  070-593 03 92
Postadress
Götgatan 3
753 15 Uppsala