Region Uppsala

Region Uppsala är en demokratiskt styrd organisation och länets näst största arbetsgivare, med 11 000 medarbetare. Regionens uppdrag är att erbjuda jämlik och jämställd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet och stor omtanke genom effektiv användning av skattemedel. Till Regionens uppgifter hör även att skapa förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och en hållbar regional utveckling.

Akademiska sjukhuset utgör en stor del av Region Uppsala  och har många olika roller: läns-, specialist-, utbildnings- och forskningssjukhus. Nära samverkan med Uppsala universitet ger tidig tillgång till ny kunskap som snabbt kan praktiseras i vården.

Beroende- och neuropsykiatrin är Region Uppsalas främsta kunskapsresurs vid alkohol- och narkotikarelaterad sjuklighet. Verksamheten ger råd, stöd och behandlar personer över 18 år boende i Uppsala län. Vid beroendepsykiatri och smärtcentrum finns även kompetens att ta emot, utreda och behandla patienter med långvariga smärttillstånd och problematiskt bruk av morfinläkemedel.

Beroende- och neuropsykiatrins övergripande mål är att genom samverkan med andra vårdgivare implementera kunskapen i så patientnära vårdmiljöer som möjligt samt att skapa förutsättningar för att sprida denna kompetens till andra verksamhetsområden.

Kontakt

Hemsida  www.regionuppsala.se
Kontaktperson  Sune Larsson, Forsknings- och utbildningsdirektör
Telefon  070-611 08 23
Postadress
Box 602
751 25 Uppsala