Regionförbundet Uppsala län

Regionförbundet Uppsala län är en politiskt styrd organisation med representanter från länets åtta kommuner samt Uppsala läns landsting. Regionförbundet Uppsala län består av två enheter, Enheten för Regional Utveckling samt Enheten för FoU-stöd.

Enheten för Regional Utveckling fokuserar på regionens utveckling och framtid. Det regionala utvecklingsprogrammet, RUP, är ett styrdokument med gemensamma mål och handlingsplaner för hela länet. Enheten för FoU-stöd bidrar till att socialtjänsten och berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården i allt större utsträckning verkar utifrån aktuell forskningskunskap och beprövad, reflekterad erfarenhetskunskap.

Sedan 2007 bedriver Regionförbundet Uppsala län RIM-projektet. Projektets syfte är att höja kvaliteten inom kommunernas och landstingets missbruks- och beroendevård i Uppsala. Liksom i U-FOLD är en central idé att minska avståndet mellan forskning och praktisk verksamhet.

Kontakt

Hemsida  www.regionuppsala.se
Kontaktperson  Lena Ring, FoU-chef
Telefon  018-611 67 60
Postadress
Box 1843
751 48 Uppsala