Svenska kyrkan Uppsala

Svenska kyrkan i Uppsala omfattar Uppsalas sex stadsförsamlingar i samverkan. Administrationen är delad i två, Uppsala kyrkliga samfällighet med fem församlingar, samt Danmark-Funbo församling.

Diakoni hör till kyrkans grundläggande uppgifter. Diakoni kan innebära att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Sedan ett antal år arbetar Svenska kyrkan med att finna former för ett nytt, gemensamt och samordnat diakonalt arbete, bland annat genom bildandet av olika nätverk där både kyrka, föreningar och myndigheter möts kring olika diakonala och sociala frågeställningar.

Svenska kyrkan i Uppsala driver också Diakonins hus i syfte att skapa en mötesplats för kunskapsutveckling och kyrkornas gemensamma diakonala arbete. Här arrangeras föreläsningar och utbildningar för personal, volontärer och allmänhet. Här driver kyrkan även telefontjänst, ledsagarservice och samtalsförmedling och hjälper besökaren att få hjälp.

Kontakt

Hemsida  www.svenskakyrkan.se/uppsala
Kontaktperson  Marie Strandgren, diakonisamordnare
Telefon  018–430 38 06
Postadress
Diakonins hus, Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala