Upplands Idrottsförbund

Upplands Idrottsförbund företräder, stödjer och samordnar den av Riksidrottsförbundets organiserade idrottsverksamheten i Uppland. Upplands Idrottsförbund arbetar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna för att idrottens grundvärderingar ska finnas med i all verksamhet samt är en positiv förebild vad gäller etik och moral.

Idrottsförbundet verkar för senarelagd alkoholdebut samt minskat alkohol- och tobaksbruk. Idrottsförbundet har också en tydlig antidopingpolicy: "Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."

Upplands Idrottsförbund samarbetar med Riksidrottsförbundet i satsningen Vaccinera klubben mot doping. Med ett lätthanterligt webbaserat upplägg ökar idrottsföreningen sin kunskap och medvetenhet om sin roll i antidopingfrågan. Här finns de verktyg och den kunskap som behövs för att klubbarna ska ta en tydlig ställning och arbeta aktivt med en – av Riksidrottsförbundet godkänd – antidopingplan.

Kontakt

Hemsida  www.rf.se/Distrikt/UpplandsIdrottsforbund/
Kontaktperson  Dag Söderberg, Idrottschef
Telefon: 018–27 70 07
Postadress:
Box 23062
750 23 Uppsala