Uppsala Stadsmission

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som arbetar både med akut hjälp till människor som behöver det och med långsiktigt stöd till den som vill förändra sitt liv i positiv riktning. Uppsala Stadsmissions verksamheter erbjuder sociala sammanhang, en möjlighet att prata med människor i samma situation och att skapa nya relationer. Verksamheterna förnyas och utvecklas efter rådande behov och tillgängliga resurser.

Uppsala Stadsmissions driver bland annat Mikaelsgården, en öppen dagverksamhet för vuxna människor som lever i utsatthet, som hemlöshet, beroende, psykisk ohälsa eller andra sociala problem. Verksamheten är ett komplement till myndigheter, där högskoleutbildad personal arbetar med förebyggande insatser. I verksamheten finns tillgång till lån av dator, dusch, fika och gemenskap, samtalsstöd och stöd i kontakter med myndigheter och närstående. I verksamheten finns det möjlighet att få stöd i kontakter med handläggare, socialttjänst och myndigheter. Verksamheten är kostnadsfri och personalen arbetar under tystnadsplikt.

Kontakt

Hemsida  https://uppsalastadsmission.se/
Kontaktperson  Margareta S Paras, direktor
Telefon  018-564 021
Postadress
Kungsängstorg 2
753 19 Uppsala