Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics

Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på excellent grundforskning i nära samarbete med näringslivet.

Vid centrumet samverkar forskare från Uppsala universitet, Uppsala Akademiska sjukhus och flera deltagande företag med målet att finna bakomliggande orsaker kring Alzheimers sjukdom och kronisk smärta, samt hitta biologiska markörer för säker diagnostik av dessa sjukdomar.

En viktig komponent i den forskning som bedrivs är att utveckla nya, mer känsliga analysmetoder än de som finns tillgängliga idag. Dessa metoder kan även appliceras för läkemedels- och droganalys, vilket är ett centralt samverkansområde inom U-FOLD.

Kontakt

Hemsida  www.berzelii.uu.se
Kontaktperson  Fredrik Nikolajeff, Centrumföreståndare
Telefon  018–471 30 36
Postadress
Institutionen för teknikvetenskaper
Ångströmlaboratoriet
Uppsala universitet