Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet verkar forskare inom en rad discipliner, många i absolut framkant av sina fält. Nationella och internationella samarbeten samt tvärvetenskaplig forskning garanterar det dynamiska kunskapsflödet.

Universitetets fakultetsövergripande samverkan kring läkemedels- och drogberoende är väl etablerad. Narkotikarelaterad forskning bedrivs vid de farmaceutiska, juridiska och teologiska fakulteterna samt vid institutionen för psykologi.

Våra forskare fyller en central funktion vid bland annat utveckling av läkemedel, framtagande av analystekniker, rättsmedicinska processer och studier av narkotikarelaterade dödsfall. U-FOLD stärker ytterligare kopplingen mellan universitetets forskning och samhällets arbete med läkemedels- och drogberoende.

Kontakt

Hemsida  www.uu.se
Kontaktperson  Mathias Hallberg, Professor, ordförande för U-FOLD
Telefon  018-471 4141
Postadress
Box 591
751 24 Uppsala